Login Form

Vinaora Visitors Counter

2331563
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
334
1216
3937
1307434
10055
20197
2331563

Your IP: 54.234.228.185
Server Time: 2018-11-15 18:44:23

การสร้างพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืนในองค์กร(Build The Persistent ESB in Your Organization)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.50 (1 Vote)

หลักการและเหตุผล

ไม่ว่าองค์กรของท่านจะเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตหรือด้านบริการก็ตาม เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า จะต้องมีการบริการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ และในการบริการนั้น ส่วนที่มีความสำคัญที่สุดก็คือ "พฤติกรรมบริการ(Service Behavior)"นั่นเอง หลายองค์กรพยายามพัฒนาด้านเทคนิคบริการ เทคโนโลยีในการให้บริการ อาคารสถานที่ แต่ด้วย"พฤติกรรมบริการที่แย่ๆ"ของบุุคลากรบางคน กลับสร้างความเสียหายให้กับองค์กรอย่างคาดไม่ถึง โดยเฉพาะองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้านบริการด้วยแล้ว คงต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านพฤติกรรมบริการเป็นอันดับแรก

และถึงแม้ว่าองค์กรส่วนใหญ่จะมีการอบรมสัมมนา เืรื่อง "พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ(Excellent Service Behavior=ESB)"กันอยู่เป็นประจำ แต่ปัญหาที่น่าหนักอกหนักใจสำหรับผู้บริหารและผู้ที่ต้องรับผิดชอบด้านHRD ก็คือ พนักงานส่วนใหญ่มักจะมีพฤติกรรมบริการที่ดีขึ้นแค่ในระยะหลังอบรมเสร็จใหม่ๆเท่านั้น และไม่ช้าไม่นานพฤติกรรมบริการเหล่านั้นก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิม เป็นเช่นนี้ซ้ิาแล้วซ้ำเล่า ทำให้องค์กรต้องสูญเสียงบประมาณเป็นจำนวนมากในแต่ละครั้ง โดยที่ได้ผลลัพธ์เพียงชั่วครั้งชั่วคราว

ด้วยประสบการณ์การฝึกอบรมด้านพฤติกรรมบริการนับ 10 ปี ทำให้เราค้นพบสาเหตุสำคัญบางประการที่ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบริการของพนักงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก แถมยังได้ผลในระยะสั้นๆอีกด้วย ดังนั้นสถาบันฯจึุงไ้ด้คิดค้น"ระบบการพัฒนาพฤติกรรมบริการที่ดีอย่างยั่งยืน(NICE Empowering System)"ขึ้นมา โดยการนำเอาระบบพัฒนาบุคลากรที่ได้รับการยกย่องจากนิตยสาร"The Wall Street Journal"(นิตยสารด้านธุรกิจที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก) ว่าเป็น"ระบบพัฒนาบุคลากรที่ดีที่สุดในโลก"ระบบหนึ่ง มาประยุกต์กับวัฒนธรรมองค์กรแบบไทยๆ จนได้"ระบบสร้างเสริมพฤติกรรมบริการที่ดีอย่างยั่งยืน หรือ NICE Empowering System(NES)" ซึ่งเป็นระบบที่จะช่วยให้องค์กรต่างๆสามารถพัฒนาพฤติกรรมบริการที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับบุคลากรทุกระดับ ทำให้บุคลากรมีแรงจูงใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบริการด้วยตนเองโดยไม่รู้สึกว่าถูกบังคับให้ทำ

?

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ทราบถึงสาเหตุและหลักการสำัคัญในการแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมบริการในระยะยาว

2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้รู้จักและเข้าใจ ระบบสร้างเสริมพฤติกรรมบริการที่ดีอย่างยั่งยืน(NICE Empowering System=NES) ตลอดจน ขั้นตอนในการนำระบบไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

เป้าหมาย

ผู้บริหารทุกระดับ

ระยะเวลาดำเนินการ

3 ชั่วโมง

สถานที่

ห้องประชุม ภายในหน่วยงาน หรือ นอกสถานที่ก็ได้

วิทยากร

1.อาจารย์นายแพทย์นิวัฒน์ ลีวงศ์วัฒน์

2.อาจารย์อนุวัตร ลีวงศ์วัฒน์