มารู้จักกันหน่อย...

เรื่องราวความเป็นมาของสถาบันและข้อมูลของผู้ก่อตั้ง จะช่วยทำให้คุณรู้จักพวกเราได้ดีขึ้น เข้าใจถึงแรงบันดาลใจและภารกิจของเรามากขึ้น ส่งผลให้การทำงานร่วมกันราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

08 9244 9363, 08 9749 1559
drniwat@hotmail.com
© Copyright 2019 TalkToTop Training Institute, Established in 2010, All Rights Reserved.
Designed & created by LEEHOME.