รายชื่อหน่วยงาน

ที่เคยผ่านการอบรมกับเรา

10 กว่าปีที่ผ่านมา สถาบันของเราได้รับความไว้วางใจทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนเป็นจำนวนมาก

มากกว่า 1,000 การสัมมนา

ที่ถูกจัดขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศไทย

มากกว่า 300 องค์กร

ทั่วประเทศ ที่ได้ร่วมงานกับเรา

08 9244 9363, 08 9749 1559
drniwat@hotmail.com
© Copyright 2019 TalkToTop Training Institute, Established in 2010, All Rights Reserved.
Designed & created by LEEHOME.