หน่วยงานภาคเอกชน

1. กลุ่มบริษัท เอสซี(SC Group) ประเทศไทย
2. ชมรมนักสันติวิธีสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
3. ธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตจังหวัดระยอง
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์
5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดยโสธร
6. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสุรินทร์
7. บริษัท จุลไหมไทย จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์
8. บริษัท ซิงเกิ้ลพอยท์ พาร์ท(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
9. บริษัท ซิติเซ็น แมชชินเนอรี่ เอเซีย จำกัด
10. บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
11. บริษัท นิคอน(ประเทศไทย) จำกัด
12. บริษัท พนัสโภคภัณฑ์ จำกัด จังหวัดชลบุรี
13. บริษัท พีจีพี โกลด์ สตาร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร
14. บริษัท ฟาร์มาลิงค์(ประเทศไทย) จำกัด
15. บริษัท มาสด้าชลบุรี จำกัด (มหาชน)
16. บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด
17. บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด
18. บริษัท หาดใหญ่วิชั่นแคร์ จำกัด(คลินิกแว่นหาดใหญ่)
19. บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
20. บริษัท เอ็กซ์ซัส กรุ๊ป จำกัด
21. บริษัท เอส.เอส.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
22. บริษัท แอ็บบอทท์(ประเทศไทย) จำกัด
23. บริษัท โตคูมิ อิเล็กโทรนิกค์ (ประเทศไทย) จำกัด
24. บริษัท โตโยต้ายโสธร จำกัด
25. บริษัท โบต้า พี เวิลด์ จำกัด
26. บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน)
27. บริษัท ไอซอฟติก จำกัด(ศูนย์แว่นตาไอซอฟติก)
28. มูลนิธิสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
29. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
30. สหกรณ์ออมทรัพย์มิตซูบิชิมอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด
31. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท
32. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งพนักงานไทยฮีโน่ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ
33. โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย 2
34. โรงพยาบาลกรุงเทพ-จันทบุรี
35. โรงพยาบาลกรุงเทพ-ตราด
36. โรงพยาบาลกรุงเทพ-ระยอง
37. โรงพยาบาลธนบุรี-ศรีแกลง จังหวัดระยอง
38. โรงพยาบาลบีเอ็นเอ็ช จังหวัดกรุงเทพ
39. โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ จังหวัดศรีสะเกษ
40. โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก
41. โรงพยาบาลรวมแพทย์ จังหวัดระยอง
42. โรงพยาบาลรวมแพทย์หนองคาย
43. โรงพยาบาลราชธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
44. โรงพยาบาลศรีระยอง (ในเครือร.พ.กรุงเทพระยอง)
45. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
46. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
47. โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ จังหวัดพิษณุโลก
48. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
49. โรงพยาบาลเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
50. โรงพยาบาลเมืองราช จังหวัดราชบุรี
51. โรงพยาบาลโสธราเวช จังหวัดฉะเชิงเทรา
© Copyright 2019 TalkToTop Training Institute, Established in 2010, All Rights Reserved.
Designed & created by LEEHOME.